Chakra

Filter
    Vi är all ansluten.

    Inspirerad ave hjärtchakrat, även känt som Anahata, är det fjärde chakrat i människan kroppen och är placerad i mitten av bröstet.

    Det är förknippat med kärlek, medkänsla och känslomässig balans. När detta chakra är öppet och balanserat upplever vi en djup känsla av förbindelse med oss ​​själva, andra och världen omkring oss. Det tillåter oss att ge och ta emot kärlek fritt och att närma oss livet med ett öppet hjärta. Hjärtchakrat påminner oss om att kärlek är den mäktigaste kraften i universum, och att det är genom kärlek som vi kan läka oss själva och andra.
    Det är en vacker påminnelse om att vi är alla sammankopplade och att vår förmåga till kärlek är oändlig, HP xx
    8 products